Slik ser midnattsolen ut. 

Kystfortet som ble anlagt av tyskerne under andre verdenskrig, og gir et unikt innblikk i den dramatiske perioden. Ruinene etter bunkere og kanonstillinger er fortsatt synlige i dag og tjener som påminnelser om fortidens hendelser.